کارشناس فروش

تولیدی و صنعتی فنرلول ایران تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

 • پیگیری امور محوله.
 • ارتباط با مشتریان.
 • بازدید و رصد حضوری سایت کارخانه فنرلول و همچنین سایت مشتریان در صورت لزوم.
 • کار با نرم‌افزار جاری سیستم.
 • تنظیم قرارداد فروش برای مشتریان با هماهنگی با مدیریت و ارسال به مشتریان.
 • همکاری با سایر کارشناسان فروش جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار.
 • پایش و اندازه‌گیری فرایندهای مرتبط با فروش و اقدام جهت بهبود.

پیش‌نیازها

 • مسلط به فنون مذاکره و جذب مشتریان و عقد قراردادها.
 • آشنا با دایره مشتریان صنعت قطعات خودرو.
 • حداقل سه سال سابقۀ کاری مرتبط.
 • توانایی جذب مشتریان جدید.
 • داشتن ارتباطات با مشتریان (خودروسازها).
 • روحیه کار گروهی.
 • نتیجه‌گرا بودن در روند کاری.
 • توانایی پیگیری امور محوله.
 • مسلط به اکسل (پیشرفته).
 • خواهان رشد و تعالی خود و سازمان.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟