سرپرست تحقیق و توسعه

فناوران سلامت تپش تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

مجموعه تپش قصد دارد به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود افراد مستعد و توانمند را برای تشکیل واحد تحقیق و توسعه جذب نماید. لذا با توجه به اینکه افراد در سطوح مختلف و برای انجام امور مختلف در این واحد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود رزومه‌های خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

شرح شغل:

  • تهیه و نظارت بر پیشرفت پروژه و گزارش‌دهی به مدیران ارشد.
  • مدیریت رویه‌های تحقیق و توسعه، عیب‌یابی و افزایش مقیاس‌ها.
  • همکاری با واحد کنترل کیفیت جهت حصول اطمینان از تولید محصول مناسب.

پیش‌نیازها

  • سابقه فعالیت در توسعه حداقل یک محصول.
  • مسلط به کار با نرم‌افزارهای طراحی صنعتی.
  • آشنا با مراحل طراحی و ساخت صنعتی.
  • روحیه انجام کار گروهی.
  • دقیق و با انضباط.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟