کارشناس کنترل کیفیت

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● انجام مکاتبات اداری و ارسال ایمیل. ● رسیدگی به ضبط سفارش‌ها و فرآیند ارسال آن‌ها و بایگانی اسناد مربوطه. ● ارتباط با مشتریان خارجی.

پیش‌نیازها

● آشنایی کامل با کامپیوتر و ارسال ایمیل جهت ارتباط با مشتریان خارجی. ● داشتن حداقل چهار سال سابقۀ کاری. ● آشنایی با سامانه جامع تجارت. ● ترجیحاً آشنایی کامل با ترخیص کالا. ● آشنایی با فرایند صادرات. ● مسلط به زبان انگلیسی، مکاتبات و مکالمه.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،