کارشناس تضمین کیفیت

مدی تک سیستم

اشتهارد

منتشر شده 3 ماه پیش

توضیحات

● نظارت، تهیه و بازنگری پروتکل‌های معتبرسازی فرآیند تولید. ● نظارت و بازنگری پروتکل‌های فرآیند کنترل محصول بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه. ● تحلیل آماری نتایج آنالیز و تکمیل گزارش‌های مربوطه. ● تهیه و تدوین مستندات.

پیش‌نیازها

● آشنایی با اصول و مبانی تضمین کیفیت و معتبرسازی. ● آشنایی با معتبرسازی فرآیند. ● آشنایی با ISO 13485. ● آشنایی با روش‌های آنالیز داده و بررسی های آماری. ● آشنایی با فرآیند کنترل محصول. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، شیمی کاربردی، مهندسی صنایع یا مهندسی مکانیک. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،