کارشناس کنترل پروژه

تیام شبکه تهران

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات


● جمع‌آوری داده‌ها از افراد و واحدهای مختلف سازمان‌ها و سایت‌ها.
● ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی و نظارت بر گزارش‌های مورد نیاز (دوره‌ای، دو هفتگی و ماهیانه).
● بودجه‌بندی و مدیریت هزینه‌های پروژه و تنخواه‌گردانی.
● همکاری در تدوین برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها.

پیش‌نیازها

● آشنایی با استاندارد PMBOK. ● آشنایی با MSP. ● توانایی انجام کار گروهی. ● روابط عمومی و دقت بالا. ● آشنایی با لوایح تأخیرات، کلیم و رسیدگی به آن‌ها. ● آشنایی کامل با اصول تهیه ساختار شکست کار در صنعت ● توانایی حضور در جلسه‌ها و ارائه گزارش. ● فردی فعال و پر تلاش.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،