سرپرست تولید

بهمن موتور تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • کنترل و تعیین پیش‌نیازهای لازم فعالیت مطابق برنامه‌ریزی هفتگی.
 • نظارت بر حسن اجرای کار توسط تیم خود.
 • کنترل کار قبل از تحویل به واحد QC.
 • آموزش به نفرات خود جهت ارتقا و پیشرفت کیفیت و سرعت عمل نیروها.

پیش‌نیازها

 • توانایی نقشه‌خوانی.
 • آشنایی با ابزارآلات اندازه‌گیری.
 • آشنایی با روش‌های مونتاژکاری و فرآیند تولید.
 • مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی مکانیک.
 • توانایی گزارش‌گیری و گزارش‌نویسی.
 • نظم و دقت کاری.
 • قابلیت آموزش پذیری خوب.
 • توانایی انجام کار گروهی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،