نماینده پزشکی

اُرکيد فارمد

شیراز

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

شناسایی مشتریان و مدیریت تبلیغات فروش محصولات اختصاص داده شده به پزشکان هدف برای دستیابی به اهداف ماهانه، سه ماهه و سالانه مطابق با استراتژی شرکت. ویزیت منظم پزشکان برای نظارت بر میزان دسترسی و حرکت محصول. درک کامل سیستم های فروش داخلی و روش کار و توسعه. برنامه بازدید هفتگی/ماهانه با مشورت مدیر FLS. حفظ / به روز رسانی دانش محصول و رقابت و ایجاد و حفظ روابط خوب با پرسنل تجاری. کارت های پزشک را به روز کنید و لیست و گزارش روزانه خود را ارائه دهید، در تکنیک های فروش کاملاً عملی باشید، بر تمام ابزارهای عملیاتی تسلط داشته باشید. پیاده سازی هدفمندی و نمایه سازی مداوم مشتریان. با رهبران نظرات برخورد کنید و بازخورد بازار را به طور منظم دریافت کنید. هرگونه اطلاعات مربوطه را به مدیر FLS گزارش دهید و از روشهای شرکت و بهترین شیوه مطلع شوید.

پیش‌نیازها

داروساز و پزشک ترجیحاً. دانش تخصصی: Microsoft Office. حس روابط انسانی. توانایی کار گروهی. استقلال و ابتکار. ترجیح ملیت: ایرانی. مسلط به زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،