کارشناس مکانیک

صنعتی زر ماکارون کرج

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

  • انجام نقشه‌خوانی مکانیک.
  • تجزیه‌وتحلیل هندبوک خطوط تولید و رعایت استانداردهای مربوطه جهت نصب خطوط تولید.
  • بررسی پیش‌نیازها جهت نصب و انجام آن‌ها جهت اجرای نصب.

پیش‌نیازها

  • مهارت تعامل جهت هماهنگی با واحدهای مختلف جهت پیشبرد کار.
  • سابقه کاری در نقشه‌خوانی در حوزه مکانیک جهت نصب تجهیزات دوار و ثابت.
  • سابقه کاری در انجام الاینمنت و ساعت کردن تجهیزات.
  • سابقه هماهنگی نیروهای تکنسین جهت نصب تجهیزات.
  • توانایی کار با نرم‌افزار اتوکد.
  • محدودۀ سنی: 24 تا 45 سال.
  • داشتن پایان خدمت یا معافیت از آن الزامی‌ست.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،