مهندس مکانیک

تجارت عضو اوراسیا تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • مشارکت در پژوهش و بررسی (فنی  و مالی) در خصوص تمام موارد مرتبط با تولید محصولات جدید، رفع مشکلات موجود، ارتقای کیفی و کمی محصولات، کاهش هزینه‌ها و ضایعات و غیره در جهت کسب دانش فنی مربوطه.
 • تهیه و اصلاح مدارک مکانیکی مختلف نظیر انواع گزارش‌ها، نقشه‌های ایزومتریک، نقشه‌های ساخت و غیره.
 • طراحی مکانیکی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت‌های سازنده، سازمان‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌ها و سفارش و نظارت بر ساخت تجهیزات فرآیندی مربوطه.
 • پیگیری و انجام فرآیند خرید تجهیزات مکانیکی.
 • حضور در کارخانه‌های شرکت و نیز شرکت‌های دیگر در راستای انجام وظایف محوله.
 • حضور فعال در جلسات داخلی واحد.
 • همکاری مناسب، مشاوره و هماهنگی لازم با واحدهای مختلف داخل شرکت و نیز شرکت‌های پیمانکار (تلفنی، حضور فیزیکی و غیره).
 • مستندسازی و مدیریت دانش.
 • بررسی پیشنهادهای فنی شرکت‌های سازنده و تهیه گزارش فنی مربوطه.
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیر.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مایکروسافت آفیس.
 • تسلط به یکی از نرم‌افزارهای PDMS یا E3D الزامی است.
 • مسلط به AutoCAD ـ دو بعدی و سه بعدی.
 • مسلط به نرم‌افزارهای مدلسازی و تحلیلی نظیر SOLIDWORKS/Solid Edge و ABAQUS.
 • مسلط به تهیه مدارک فنی و نقشه‌های مهندسی مکانیک.
 • اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،