مشاور حقوقی

شرکت کوبل دارو

تهران

زمان انتشار یک ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

بررسی، اظهارنظ ، پیش نویس انواع مختلف قراردادها به زبان انگلیسی و فارسی. کمک به بخش حقوقی در مسائل مختلف حقوقی از جمله تهیه یادداشتها، تهیه اسناد، نامه نویسی و غیره. ارائه مشاوره حقوقی و مشاوره در مورد انواع استعلامات حقوقی حاوی خطرات و پیامدهای قانونی برای شرکت. ارائه گزارشهای ماهانه و فصلی مورد نیاز از فعالیتهای این بخش. سازماندهی، نگهداری و به روز رسانی پایگاه داده و بایگانی قراردادها، استفاده از ابزارهای الکترونیکی مطابق این هدف. پشتیبانی از هماهنگی قانونی پروژه. کمک به کلیه ارتباطات قانونی مورد نیاز و تعاملات داخلی و خارجی. تهیه مطالب آموزشی در مورد مسائل حقوقی برای کارکنان شرکت. پیگیری تغییرات جاری در کلیه زمینه های مربوط به قوانین و اطمینان از مطابقت با کنترل های داخلی، مقررات قانونی و سایر تشریفات.

پیش‌نیازها

مدرک دانشگاهی حقوق (کارشناسی ارشد در حقوق مالکیت معنوی یا حقوق تجارت بین الملل امتیاز محسوب می شود). حداقل 3 تا 5 سال سابقه کار در واحدهای حقوقی. شرکتها و به طور خاص در بررسی قرارداد تسلط بر زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری در دو زمینه عمومی و قانونی. مجوز وکالت مزیت محسوب می شود. توانایی کار در مهلت های دقیق، مهارت های مدیریت زمان و توجه به جزئیات. توانایی کار تیمی در سطوح مختلف ارشد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.