مدیر آزمایشگاه

فرنام بسپار پاکدشت

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • تدوین خط مشی و اهداف کیفی و تعیین مدیران فنی و کیفی و مسئولیت‌های مرتبط دیگر کارکنان در راستای اجرای سیستم.
 • فراهم کردن تجهیزات مناسب جهت انجام دقیق آزمون‌ها.
 • تهیه مدارک و مستندات لازم در راستای اثبات احراز هویت قانونی و مستقل واحد آزمایشگاه.
 • نظارت بر تمام فرایندها و فعالیت‌های مرتبط با سیستم کیفیت و موثر بر نتایج آزمون.
 • تصویب گزارش‌های نهایی آزمون.
 • اجرا، برقرار نگهداشتن و بهبود سیستم مدیریت کیفیت.

پیش‌نیازها

 • تعهد به بی طرفی و حفظ محرمانگی اطلاعات و داده‌های آزمون مربوط به مشتریان و انجام اقدامات لازم در این خصوص در راستای اثبات.
 • مسلط به الزامات ISO/IEC17025 ویرایش 17025.
 • مسلط به محاسبات عدم قطعیت و تضمین کیفیت.
 • آشنایی با آزمون‌ها و استانداردهای محصولات پلیمری.
 • مسلط به تحلیل نتایج آزمون‌های پلیمری.
 • توانایی تدوین خط مشی و اهداف کیفی و تعیین مدیران فنی و کیفی و مسئولیت‌های مرتبط دیگر کارکنان در راستای اجرای سیستم.
 • تشخیص و تصویب گزارش‌های نهایی آزمون.
 • توانایی انجام صحه‌گذاری آزمون‌ها.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟