مدیر منابع انسانی

توسعه نفت هرمزان تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • توسعه و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی در راستای استراتژی کلی کسب‌و‌کار.
 • توسعه مهارت‌های کارکنان با ایجاد فرصت‌های یادگیری و ارتقا شغل.
 • تسهیل امور اداری و قانونی کارکنان.
 • کمک به رشد کسب‌و‌کار از طریق توسعه، مشارکت، انگیزه و حفظ سرمایه انسانی.
 • طراحی و پیشنهاد استراتژی‌های تعیین حقوق و دستمزد کارکنان.
 • همکاری با مدیران تیم‌های دیگر برای رسیدگی به نیازهای منابع انسانی.
 • طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با نگهداشت نیرو.
 • بررسی عملکرد کارکنان با ابزارهای مدیریت عملکرد و ارائه بازخورد و پیشنهاد اصلاح فرایندها.
 • طراحی چارت سازمانی و درجه‌بندی کارکنان.
 • مدیریت طراحی نظام پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد.
 • نظارت بر فرایند تردد پرسنل و ثبت سیستمی آن.
 • مشارکت و کنترل فرایند نظرسنجی از کارکنان و ارائه گزارش تحلیل نتایج.
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین اداری سازمان.

پیش‌نیازها

 • آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به استخدام و کار.
 • مهارت کار با نرم افزارهای کارگزینی، تردد و حقوق و دستمزد.
 • مهارت‌های عالی بین‌فردی، مذاکره و حل تعارض.
 • حداقل سه سال سابقه مدیریتی در حوزه مرتبط.
 • دانش بالایی از منابع انسانی مدرن.
 • آشنا با تعریف مسیر شغلی و برنامه‌ریزی شغلی.
 • آشنا با ابزارهای اتوماسیون جذب و استخدام ATS.
 • آشنا با ابزارهای درون‌سازمانی و ابزارهای سنجش عملکرد.
 • آشنا با تست‌های شخصیت‌شناسی و آزمون‌های پیش‌ از استخدام.
 • توانایی تجزیه‌وتحیل داده‌های منابع انسانی.
 • توانایی ایجاد تعامل و فرهنگ کار تیمی.
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مدیریت منابع انسانی یا رشته‌های مرتبط.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،