سرپرست سیستم و استراتژی

شرکت پخش عقاب تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • اطمینان از انطباق سیستم کیفیت مستند و ترویج سازگاری در سراسر سازمان.
 • انجام تحقیقات برای تعیین علل نقص، توصیه‌هایی برای اقدامات اصلاحی.
 • نظارت و بازبینی اسناد در صورت لزوم.
 • تجزیه‌وتحلیل، نظارت و اطمینان از مطابقت فرآیندهای سازمان با استانداردهای بین‌المللی.
 • بررسی و تجزیه‌وتحلیل تغییرات پیشنهادی در ویژگی‌ها و عملکردهای جدید.
 • مدیریت سیستم اسناد سازمان یعنی طراحی و اجرای اسناد مورد نیاز (روش‌ها، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و غیره).
 • ارزیابی اثربخشی فرایندها در داخل سازمان.
 • انجام ممیزی داخلی.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 5:30 عصر. 

پیش‌نیازها

 • آشنا با سری استاندارد ISO به ویژه ISO 9001: 2015.
 • حداقل دو سال سابقه سرپرستی در حوزه مرتبط. 
 • آشنایی با ابزارهای کیفی و منطق سیستم‌ها.
 • آشنا با مدیریت استراتژیک.
 • آشنایی با مدیریت پروژه.
 • تسلط کامل به مایکروسافت آفیس. 
 • قابلیت چند وظیفه‌ای و کنترل فشار.
 • مهارت کار تیمی خوب.
 • آشنا با صنعت پخش.
 • دقت بالا.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،