جدید
حذف فیلترها
کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

آهن سجاد مهر سپاهان اصفهان

3 روز پیش

توضیحات

 • طراحی فرآیندها، مستندسازی و پیاده‌سازی فرآیندهای سازمانی.
 • شناسایی، طراحی و به‌روزآوری فرآیندهای سازمان.
 • شناسایی، طراحی و به‌روزآوری مستندات مرتبط با فرآیندها.
 • تهیه، تدوین و به‌روزآوری شاخص‌های فرآیندها.
 • محاسبه، تحلیل و بازخوردگیری شاخص‌های فرآیندها.
 • ممیزی و ارزیابی فرآیندها و مستندات تهیه شده.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با مفاهیم ERP و فرآیندهای این حوزه و نظارت بر اجرای آن.
 • داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط.
 • داشتن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، یا فارغ‌التحصیل MBA.
 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر.
 • توانایی انجام کار گروهی.
 • مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.
 • نتیجه‌گرایی.
 • توانایی کار کردن به طور مستقل.
 • مهارت سازماندهی و توجه به جزئیات.
 • مهارت تحلیل و حل مسئله.
 • داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی.