فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
منتشر شده 2 روز پیش

توضیحات

● انجام حسابرسی سیستم مدیریت کیفیت. ● تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. ● انجام امور مربوط به اقدامات اصلاحی. ● تدوین رویه‌های اجرایی. ● کنترل و ارزیابی استراتژی واحدهای سازمان.

پیش‌نیازها

● آشنا با مفاهیم مدیریت استراتژیک. ● آشنا با طراحی، پیاده‌سازی، پیاده‌سازی و بهبود روش‌ها و دستورالعمل‌های سیستم تضمین کیفیت. ● آشنا با اصول اسناد و مدارک. ● آشنا با استاندارد ISO 9001-2015 و ISO 10002. ● توانایی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. ● توانایی حل مشکلات. ● خلاق و سازنده. ● مهارت انجام کار با نرم افزارهای مربوط. ● توانایی انجام چند وظیفه. ● مهارت در اجرای فرایندها. ● توانایی برقراری ارتباطات مؤثر.