رئیس اداره نظارت

افق تامین انرژی پارس

بندرعباس

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

رئیس اداره نظارت بر نیروگاه‌های خلیج فارس: ● نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها، رویه و روش اجرایی خرید بر اساس لیست های تایید شده و پیگیری تا حصول نتیجه (تحویل کالا / انجام خدمات). ● تهیه گزارشات ماهانه و دوره ای. ● تهیه، بررسی و تحلیل گزارش های فنی مختلف جهت ارائه به کارفرما. ● بررسی و پیگیری حوادث فنی در بهره برداری و ارائه گزارش های تحلیلی طبق روال مربوطه. ● نظارت، بررسی و تایید اسناد فنی و بازرگانی. ● بررسی تاییدیه وضعیت پیمانکاران خرید و خدمات فنی و نهایی شدن حق الزحمه پیمانکاران.

پیش‌نیازها

● تسلط به امور فنی، نگهداری و تعمیرات. ● تسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی حوزه نیروگاهی و مفاهیم کنترل پروژه. ● روابط عمومی قوی و توانمند در ایجاد تعامل با بهره بردار. ● توانمندی لازم جهت برگزاری جلسات تخصصی و مدیریتی به عنوان دبیر جلسات. ● حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک. ● حداقل سابقه کار مرتبط نیروگاهی: 10 سال. ● محل پروژه: استان هرمزگان - قلعه قاضی. ● تسلط به امور فنی، نگهداری و تعمیرات. ● تسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی حوزه نیروگاهی و مفاهیم کنترل پروژه.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،