کارشناس بازرگانی خارجی

آرمان کندیو پارسه

تهران

منتشر شده 3 ماه پیش

توضیحات

● انجام مکاتبات انگلیسی و تجاری. ● انجام امور بازرگانی و ثبت سفارش و امور بانکی. ● رسیدگی به امور اسناد بانکی و حمل و اسناد مورد نیاز گمرک.

پیش‌نیازها

● مسلط به سامانه ثبت سفارش و بازرگانی و تخصیص ارز. ● فردی منظم. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● مسئولیت‌پذیر و مسلط به امور بازرگانی. ● مسلط به مکاتبات تجاری و امور بازرگانی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،