کارشناس مالی

تي.ال.ام شيپينگ

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● تهیه تحلیل و گزارش مالی برای مدیریت و سازمان‌های دولتی و بررسی SOA با سایر شرکت‌ها. ● نگهداری از سیستم حسابداری محلی. ● مسئول مسائل بیمه، پول نقد و تراکنش‌های بانکی. ● اجرای فرآیندها و رویه‌های حسابداری. ● تهیه گزارش‌های حسابداری مرتبط. ● تهیه گزارش معاملات فصلی. ● تهیه گزارش‌های ارزش افزوده.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ حسابداری. ● داشتن حداقل پنج سال سابقل کاری. ● مهارت‌های کامپیوتری عالی. ● فردی با انگیزه و دارای توانایی انجام کار گروهی. ● مسلط به زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،