کارشناس مالی

مدار سلامت

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● حسابداری مالی. ● کار در بخش مالی. ● بررسی مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گزارشات فصلی اظهارنامه و حقوق دستمزد. ● ساعات کاری ازهشت صبح تا چهار بعد از ظهر؛ پنج شنبه تا ساعت 3. ● حقوق بر اساس توانایی و مهارت فرد تعیین می‌شود. ● مزایا: بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشتۀ حسابداری. ● داشتن حداقل 5 سال سابقۀ کاری. ● داشتن مهارت کاری در زمینه مالی، گزارشات فصلی ارزش افزوده و اظهارنامه حقوق و دستمزد. ●جنسیت ترجیحی: خانم

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،