کارشناس مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت

شاپرک

تهران

منتشر شده 3 ماه پیش

توضیحات

● شناسایی، کشف و پیگیری تخلفات، جرائم یا معاملات مشکوک. ● نظارت و تطبیق مستندات و اقدام‌های اجرایی و عملیاتی به منظور مبارزه با پولشویی، آسیب‌شناسی و تنظیم مستندات، تطبیق و پایش محتوا در خصوص تطبیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات یا حسابداری. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● مسلط به مفاهیم، مقررات و الزامات حاکم بر شبکه پرداخت. ● مسلط به مفاهیم پولشویی، جرایم و تخلفات مالی. ● شناخت موجودیت‌ها و مدل‌های مختلف کسب‌وکاری در شبکه پرداخت. ● مسلط به تحلیل داده شبکه پرداخت و تراکنش‌های مالی. ● آشنا با مفاهیم امنیت و حفاظت اطلاعات. ● داشتن روحیه کار تیمی، مسئولیت پذیری، دقت و پیگیری امور محوله.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،