مدیر کارخانه

همراه صنعت کاوه

ساوه

منتشر شده 3 روز پیش

توضیحات

● مدیریت کلیۀ قسمت‌های کارخانه از جمله حراست، انبارها، سالن‌های تولید، تأسیسات و غیره. ● تحقق اهداف کارخانه و همۀ کارهای مرتبط با آن از جمله تحقق اهداف تولید سالیانه، ماهیانه و روزانه، برنامه‌ریزی تولید، کاهش اتلاف منابع، جذب نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد، گزارش‌دهی به مدیریت و غیره. ● گزارش‌دهی به مدیرعامل. ● تعداد کارکنان زیر دست: 35 نفر. ● روزهای کاری: شنبه تا پنج شنبه. ● الزامات سفر: سفر به تهران ـ دفتر مرکزی. ● حقوق ماهیانه و مزایا: قابل مذاکره.

پیش‌نیازها

● داشتن بیش از سه سال سابقۀ کاری. ● داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی مکانیک یا مهندسی صنایع مزیت است. ● توانایی رهبری و مدیریت کارکنان در محیط کار. ● توانایی مدیریت فرایندهای فنی تولید و ایجاد هماهنگی بین قسمت‌های گوناگون کارخانه. ● توانایی ایجاد هماهنگی بین کارخانه و واحدهای اداری مستقر در دفتر مرکزی تهران. ● توانایی ایجاد ارتباط با سازمان‌های خارج از شرکت و حل‌وفصل درخواست‌ها و مشکلات پیش آمده با شهرک‌های صنعتی، ادارات دولتی و غیره. ● توانایی اقامت در ساوه.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،