مشاور بازرگانی

صادراتی داناصاد تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • کمک به شناخت عمیق‌تر بازارهای موجود مشتقات نفتی.
 • کمک به شناخت بهترین روش ‌های تجارت مشتقات نفتی.
 • کمک به ایجاد ساختاری برای بازاریابی مشتقات نفتی.
 • کمک به شناسایی مشتریان بالقوه و ارتباط با آن‌ها.
 • مشاوره در حوزه لجستیک.
 • مشاوره در حوزه مستندات مالی و بانکی مرتبط.
 • مدیر مستقیم: مدیرعامل.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۲ ماه.
 • ساعت‌های کاری: توافقی.
 • نیاز به سفر کاری: ممکن است نیاز به سفر خارجی داشته باشد.
 • پاداش و مزایا: توافقی.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با بازار جهانی مشتقات نفت و گاز و بازارهای وارداتی محصولات ایرانی.
 • آشنایی با تجار (Trader) مشتقات نفت و گاز در سایر کشورهای جهان.
 • آشنایی با لجستیک مشتقات نفتی.
 • آشنایی با قراردادهای بین‌المللی تجارت مشتقات نفت و گاز.
 • سابقه کار در شرکت‌های فعال در حوزه صادرات مشتقات نفت و گاز.
 • آشنایی با زبان انگلیسی (ترجیحاً).
 • سابقه تحصیلی مرتبط گرچه مرجح است، الزامی نیست.
 • توانایی کار تیمی در موارد مقتضی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،