مهندس عمران

نورسان انرژي آريا

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● تهیه نقشه‌ها، مدارک گزارشات و محاسبات فنی بخش الکتریکال نیروگاه خورشیدی و اتصال به شبکه نیروگاه. ● ايجاد فايل داده‌های ورودی و تهيه دستورکارها و نقشه های کارگاهی و به روز رسانی آنها. ● بازدیدهای میدانی جهت بررسی انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌های ساخت و استانداردهای مهندسی. ● تهيه مستندات پايشی و شفاف سازی نقاط ابهام برای واحد اجرا. ● بررسی و تایید نقشه‌های چون ساخت (Asbuilt). ● برآورد کلیه فعالیت‌ها و بروزرسانی آن در طول پروژه و آنالیز هر کدام از آیتم‌ها. ● تهیه جدولBOM (لیست مصالح و تجهیزات هر فعالیت). ● بررسی و تاييد چک ليست‌های اجرايی جهت مستندسازی كليه مراحل اجرايی. ● تهيه گزارش عدم انطباق‌ها و ارائه راه كار مناسب جهت حل و برطرف نمودن موانع فنی و اجرايی. ● انجام بازرسی مواد و تجهیزات ورودی و تطبیق آنها با سفارش. ● همکاری فنی در گرفتن استعلام خريد از مراكز مربوطه. ● بايگانی اسناد فنی و ثبت اطلاعات مربوط به واحد سیویل.

پیش‌نیازها

● نوع همکاری: تمام وقت. ● حداقل 4 سال سابقه کار در دفتر مهندسی پیمانکار یا شرکت مشاور. ● مسلط به طراحی و انجام محاسبات بارگذاری انواع فونداسیون و سازه‌های فلزی و بتنی شامل مسکونی و صنعتی طراحی جاده و کانالهای آب. ● مسلط به نرم افزار های CIVIL 3D , ETABS, AutoCAD ،Sap Safe. ● توانایی کنترل و نظارت بر نقشه‌های کارگاهی و عملکرد پیمانکار. ● مسلط به فرآیند تهیه و ارسال مدارک مهندسی اولیه و تفصیلی ساختمانی و سیویل.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟