شیمیست

کیمیاگران مبین ری تهران

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات


● انجام امور تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت در آزمایشگاه.
● کنترل کیفیت صنایع شوینده و بررسی استانداردهای مربوطه.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ شیمی علوم پایه. ● داشتن تجربه در زمینۀ فرموله کردن و کنترل کیفیت شوینده‌های صنعتی و پوشش‌های تبدیلی. ● آشنایی با استانداردها و روش‌های آزمون محصولات و مواد اولیه. ● آشنایی با استانداردهای ایزو و نرم‌افزار اکسل.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،