کارمند اداری (EPL و NTSW)

رمکس

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت NTSW. ● پیگیری امور EPL. ● انجام مکاتبات اداری. ● بایگانی و تهیه مدارک. ● مدیر مستقیم: مدیر بازرگانی. ● ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر؛ پنجشنبه‌ها از 9 صبح تا 2 ظهر. ● نیاز به سفر کاری: خیر. ● پاداش و مزایا: بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی.

پیش‌نیازها

● آشنا با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت NTSW و امور EPL . ● مسلط به فوتوشاپ، اکسل و ورد. ● آشنا با امور اداری و مکاتبات اداری. ● داشتن حداقل یک سال سابقۀ کاری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،