کارشناس اداری

تیام شبکه تهران

منتشر شده 9 ماه پیش

توضیحات

 • انجام امور اداری و دفتری.
 • گزارش‌گیری و گزارش‌دهی به مدیر مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر ورود و خروج پرسنل اجرایی پروژه.
 • انجام نامه‌نگاری اداری.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با تایپ ده انگشتی.
 • آشنایی با تنخواه‌گردانی.
 • توانایی انجام کار گروهی.
 • روابط عمومی و دقت بالا.
 • توانایی انجام مکاتبات اداری.
 • پیگیر و منظم.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،