Senior Technical Expert

Tiam Investment Group Tehran

Posted 8 months ago

توضیحات

فرصت کسب تجربه در زمینه پیاده‌سازی زیرساخت فیزیکی شبکه‌های کامپیوتری و مرکز داده، حضور در پروژه‌های ملی و تعامل با سازمان‌های بزرگ دولتی برای متخصصین این حوزه در شرکت تیام شبکه مهیا است.

وظایف:

  • طراحی زیرساخت‌های پروژه‌های دیتاسنتر.
  • اجرای پروژه‌های دیتاسنتر.
  • مدیریت روابط بین مشتریان و سرمایه‌گذاران.
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت ریسک، ایجاد و نگهداری اسناد جامع پروژه.

پیش‌نیازها

  • توانایی در مدیریت تغییرات احتمالی در محدوده پروژه، برنامه‌ها یا هزینه‌ها.
  • تجربه کافی در اجرای پروژه‌های دیتاسنتر.
  • آشنایی با استانداردهای Tia942 و BICSI 002 مزیت محسوب می‌شود.
  • آشنایی با نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه MSP/Primavera.
  • آشنایی با قوانین ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با پروژه.
  • آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK مزیت محسوب می‌شود.

To see more jobs that fit your career