Psychologist

Koneshgaran Tose Pars

Kerman

Posted 2 months ago

توضیحات

خلاصه وظایف و مسئولیت‌های اصلی: ● انجام ارزیابی نیازهای سلامت روان بیماران و ایجاد طرح تشخیص و درمان برای جمعیت آسیب‌پذیر، با رعایت پروتکل‌های سازمان پزشکان بدون مرز، در یک مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه در شیفت‌های روزانه. ● اطلاع‌رسانی به بیمار و بستگان وی از عواقب احتمالی بیماری و درمان دارویی، جهت پیگیری و ارجاع بیماران به سایر متخصصین بهداشتی در صورت لزوم، به منظور ارائۀ مناسب‌ترین درمان و بهبود وضعیت بیمار. ● اجرای پروتکل خشونت مبتنی بر جنسیت (SGBV)، شناسایی قربانیان احتمالی خشونت مبتنی بر جنسیت (SGBV و ارجاع آن‌ها به تیم پزشکی برای دریافت درمان لازم). ● ارائۀ حمایت روان ‌شناختی و برگزاری جلسه‌های روان‌درمانی (انفرادی، خانوادگی و گروهی) برای بیماران بر اساس پروتکل‌های سازمان پزشکان بدون مرز، به منظور بهبود وضعیت سلامت روان آن‌ها. ● در صورت لزوم، کمک و آموزش به کارکنان و افراد کاردان به منظور افزایش دامنۀ فعالیت‌های سلامت روان. ● جمع‌آوری داده‌های آماری و پایش در مورد فعالیت‌های سلامت روان. ● اطلاع‌رسانی به سوپروایزر و تیم پزشکی در مورد مسائل یا مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با درمان بیماران ایجاد شود، به منظور ارائۀ بهترین راه‌حل ممکن از دیدگاه پزشکی. ● اطمینان از محرمانه ماندن تمام اطلاعات بیمار. ● همکاری در انجام وظایف پزشکی روزانه با کلیه پرسنل پزشکی استخدام شده به توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسۀ کنشگران توسعۀ پارس و سازمان پزشکان بدون مرز، در مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیۀ تحت حمایت سازمان پزشکان بدون مرز در کرمان. ● احترام به برنامۀ کاری، که سازمان پزشکان بدون مرز به طور هفتگی و ماهانه تهیه می‌کند، و مطلع ساختن فوری مرجع پزشکی پروژه (PMR) در صورت عدم امکان حضور در کلینیک به دلیل موجه. احترام به جنبه‌های اداری الزامات کاری، از جمله رعایت ساعات کاری (حضور به موقع در کلینیک و خروج به موقع از کلینیک) و اطلاع‌رسانی به موقع به مرجع پزشکی پروژۀ (PMR) سازمان پزشکان بدون مرز در صورت غیبت موجه. این شرح وظایف کاری ممکن است مطابق با تکامل فعالیت‌های پروژه در طول زمان اصلاح شود. علاقه‌مندان تا روز بیستم بهمن ماه می‌توانند جهت ارسال رزومه اقدام نمایند.

پیش‌نیازها

● داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی. ● دانش ضروری رایانه (ورد، اکسل، پاورپوینت). ● متعهد به کار. ● داشتن انعطاف‌پذیری. ● توانایی انجام کار گروهی. ● توانایی مدیریت استرس. ● روابط عمومی بالا. ● خوش برخورد. ● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری مرتبط.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career