Project Manager

Persian Rad Group

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

واحد مدیریت پروژه موجود در چارت سازمانی به‌ صورت متمرکز مدیریت پروژه‌ها را بر عهده دارد. مدیر پروژه برای هر پروژه توسط مدیریت ارشد تعیین‌شده و با واحد مدیریت پروژه مستقر در ستاد شرکت در ارتباط است. شرح شغل: ● تهیه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای. ● تهیه، بررسی و تحلیل گزارش‌های فنی مختلف جهت ارائه به کارفرما. ● بررسی و پیگیری حوادث فنی در بهره‌برداری و ارائه گزارش‌های تحلیلی طبق روال مربوطه. ● نظارت، بررسی و تایید کلیه اسناد.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک یا سایر رشته‌های مرتبط. ● داشتن تجربۀ کاری در پروژه‌های نفت و گاز (خط لوله، پتروشیمی و غیره). ● داشتن حداقل بیست سال سابقۀ کاری (ده سال سابقۀ مدیریت پروژه).

To see more jobs that fit your career