Project Control Expert

Pars Mayamey Kavir

Tehran

Posted a month ago

توضیحات

● کنترل و برنامه‌ریزی پروژه‌های صنعتی. ● تهیه صورت وضعیت‌ها. ● تهیه گزارش‌های هفتگی، ماهانه و مدیریتی.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری در پروژه‌های پتروشیمی. ● آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK. ● آشنایی با نرم‌افزارهای مرتبط. ● داشتن روحیه ارتباط جمعی و دارای اخلاق مناسب کاری.

To see more jobs that fit your career