توضیحات

  • ارائه و اصلاح مدارک Piping Isometric.
  • ارائه و اصلاح مدارک Piping Plan.
  • حضور در سایت جهت بررسی راهکارهای Site Run.

پیش‌نیازها

  • آشنا با مدارک دفتر فنی پایپینگ.
  • سابقه طراحی پایپینگ در صنعت نفت و گاز.
  • آشنا با استاندارد‌های مربوطه.
  • سابقه کار در دفتر فنی.
  • مسلط به PDMS.

To see more jobs that fit your career