Pharma Representative

HI HEALTH Shiraz

Posted a month ago

توضیحات

 • دستیابی به اهداف فروش در مناطق مربوطه بر اساس نیاز.
 • بازدید منظم از داروخانه‌ها به منظور اطمینان از در دسترس بودن محصول
 • همکاری نزدیک با شرکتهای توزیع جهت اطمینان از موجودی محصول در مناطق.
 • پایش رقبا با جمع‌آوری اطلاعات فعلی بازار در مورد قیمت‌گذاری، محصولات و محصولات جدید.
 • بررسی مشتریان و داروخانه های جدید و تهیه گزارش‌ها و ارائه به مدیریت.
 • بررسی فاکتورهای صادر شده و برقراری ارتباط با ویزیتورهای پخش
 • تمرکز بر مشتریان برتر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر.

پیش‌نیازها

 • آشنایی کامل با داروخانه‌ها.
 • آشنایی با شرکت های توزیع.
 • مدرک مرتبط یا سابقه کاری مرتبط.
 • مسلط به اصول فروش.
 • مهارت‌های فروش.
 • مهارت‌های ارتباطی.
 • توانایی انجام کار گروهی.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.