Sales and Marketing Manager

Mahbang Fanavari-haye Pars (Skyroom)

Mashhad

Posted 17 days ago

توضیحات

● تهیه و تدوین استراتژی‌های بازاریابی و فروش شرکت. ● تهیه برنامه بازاریابی یکپارچه شرکت در راستای استراتژی‌های بالادستی. ● مربی‌گری سرپرستان تحت مدیریت برای تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی حوزه تخصصی خود. ● مدیریت و راهبری تیم و فرآیندهای توسعه بازار داخلی، تحقیقات بازار، ایجاد سرنخ و ترویج سازمان، برنامه‌ریزی، هدایت و مدیریت بودجه بازاریابی. ● هدایت ارزیابی‌های مربوط به استخدام، آموزش، و عملکرد کارکنان بخش بازاریابی و نظارت بر فعالیت‌های روزانه آن‌ها. ● ارزیابی جنبه‌های مالی تولید و توسعه‌ی بازار از قبیل بودجه، هزینه، بودجه‌های تحقیق و توسعه و پیش‌بینی‌های بازدهی سرمایه و سود-زیان. ● پیشنهاد استراتژی‌های قیمت‌گذاری به تیم فروش با توجه به تحلیل بازار. ● تحلیل فضا و جایگاه رقابتی شرکت و پیشنهاد راهبردهایی برای ارتقاء و تحکیم جایگاه شرکت در بازار. پیشنهاد و مذاکره اولیه با مشاوران تبلیغاتی، تحقیقات بازار و سایر مشاوران حرفه‌ای مرتبط در راستای برنامه‌وبودجه مصوب شرکت. ● حضور در نمایشگاه‌های تجاری، کنفرانس‌ها، جلسات و رویدادهای مصوب هیات مدیره یا سازمان. ● هماهنگی و همکاری با مدیران سایر واحدهای هم‌رده و سایر واحدهای سازمان جهت پیشبرد اهداف سازمان. ● مدیریت، راهبری و پاسخگویی در قبال شاخص‌های کلیدی عملکرد و پروژه‌های واگذارشده به واحد تحت مدیریت. ● ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان واحد و ارائه بازخورد حرفه‌ای طبق آموزه‌ها و رویکردهای سازمان. ● ایفای نقش مربی برای بهبود دانش، مهارت، نگرش و عملکرد کارکنان تحت مدیریت. ● کمک به حل هوشمندانه و خلاقانه مسائل مرتبط با حوزه واحد کاری و مشارکت در حل مسائل سازمان در تیم رهبری شرکت. ● تهیه گزارش روزانه، هفتگی و دوره‌ای از عملکرد واحد، وقایع و چالش‌های مهم به‌عنوان گزارشگر مستقیم به مدیریت ارشد. ● اجرای به‌موقع مصوبات و وظایف واگذارشده مستقیم در کمیته‌ها و یا توسط سازمان و همچنین نظارت و پاسخگویی در قبال مصوبات و وظایف واگذارشده به تیم تحت مدیریت.

پیش‌نیازها

● ارتباطات مؤثر در بازاریابی و فروش، دیجیتال مارکتینگ، اصول و فنون مذاکره، تحقیقات بازار، اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار، مدیریت جامع بازاریابی ارتباطات و رسانه، روابط عمومی و کانسپت های برندسازی توانمندی انطباق با محیط کار استارتاپی و حوزه تکنولوژی. ● داشتن سطح بالاتر از حد متوسط در زبان انگلیسی. ● توانمندی بالا در حل مسئله. ● توانایی تحلیل داده‌های کمی و کیفی. ● توانایی تحلیل رفتارمصرف‌کنندگان.

To see more jobs that fit your career