FO Wired Expert

Asiatech Inc.

Tehran

Posted 6 days ago

توضیحات

● بررسی و کانفیگ MPLS و VPLS و روتینگ شبکه Wired. ● بررسی و کانفیگ‌ شاسی‌های DSLAM. ● بررسی PLR /Jitter روی تجهیزات Wired. ● پاسخگویی به مشکلات سرویس‌های ارائه شده به شرکت‌های سروکو. ● بررسی وضعیت سخت افزاری تجهیزات (دما، CPU ،POWER). ● بررسی کیفیت ارتباطات بین استانی با زیرساخت و مراکز مخابراتی. ● بررسی پایداری روترهای AGG استانی. ● بررسی اختلالات BRAS مربوط به BITSTREAM. ● هماهنگی امور عاملین پشتیبان با واحدهای توسعه و مراکز استان‌ها. ● رفع خرابی مشکلات AAA. ● رفع خرابی Incidentهای شبکه Wired. ● محل کار: شیخ بهایی ـ بلوار آزادگان.

پیش‌نیازها

● توانمند در مهارت‌های CCNA. ● آشنایی با CCNP. ● توانمند در مهارت‌های Spamhouse. ● توانمند در مهارت‌های UCProtect. ● آشنایی با ITIL. ● منعطف بودن در شرایط شیفتی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career