Executive Director

Polymer Shimi Abhar (Polymer Chemie Abhar)

Abhar

Posted 16 days ago

توضیحات

 • هدایت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکار و یا ادارات مرتبط با تولید.
 • مدیریت کارکنان، تهیه برنامه زمان‌بندی کار و تخصیص وظایف خاص.
 • بررسی صورت‌های مالی، گزارش فعالیت و داده‌های عملکرد برای اندازه‌گیری بهره‌وری و دستیابی به هدف و به منظور تعیین مناطق نیاز به کاهش هزینه و بهبود برنامه.
 • ایجاد و پیاده‌سازی سیاست‌های سازمان، اهداف و روش‌های ارائه با اعضای هیئت مدیره، مقامات سازمان و کارکنان در صورت لزوم.
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز و مصاحبه، استخدام و آموزش کارکنان جدید و یا نظارت بر آن دسته از فرآیندهای پرسنل.
 • نظارت بر کسب‌وکار تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های آن‌ها در محدوده بودجه و هزینه‌های قابل قبول به‌صورت موثر اجرا گردد.
 • نظارت بر فعالیت‌های مستقیماً مربوط به ساخت محصولات یا ارائه خدمات.
 • هدایت و هماهنگی فعالیت‌های مالی و بودجه سازمان به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وریو
 • مدیریت گردش کالا به داخل و خارج از امکانات تولید.
 • مدیریت تجهیزات جدید و یا نظارت بر بازسازی امکانات فعلی.
 • ایجاد ارتباط با مدیران، یا زیرمجموعه.
 • ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان از طریق تلفن، در فرم نوشته شده، پست الکترونیکی ، و یا رودرو.
 • ایجاد و حفظ روابط میان فردی و توسعه روابط سازنده و همکاری با دیگران و حفظ آن‌ها در طول زمان.
 • حل اختلافات و مذاکره با دیگران، حل و فصل مناقشات و حل نارضایتی و درگیری‌ها و یا مذاکره با دیگران.
 • بررسی اطلاعات در جهت تعیین انطباق با استانداردها با استفاده از اطلاعات مربوط و قضاوت فردی جهت تعیین اینکه آیا رویدادها و یا فرایندها با رعایت قوانین، مقررات و یا استاندارد. 
 • تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج جهت انتخاب بهترین راه حل و حل مسائل.
 • تشویق و ایجاد اعتماد متقابل، احترام و همکاری در بین اعضای تیم.
 • مربیگری و توسعه فعالیت سایرین ـ شناسایی نیازهای توسعه‌ای دیگران و هدایت، نظارت و کمک به دیگران جهت بهبود دانش و مهارت خودو
 • به‌روزرسانی با استفاده از دانش مربوطه به لحاظ فنی و به کارگیری دانش جدید.
 • معرفی و جذب نیروی انسانی و مصاحبه اولیه و انجام مراحل و مراتب اداری.
 • مسئولیت و نظارت بر عملکرد واحد تعمیر و نگهداری به منظور اطمینان ار اجرای صحیح فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات و نگهداری مطلوب آن‌ها.
 • مسئولیت و نظارت بر عملکرد انبار و نگهداری و چینش مناسب مواد و محصولات.
 • مسئولیت و نظارت بر صحت ارسال و دریافت کالا و تطبیق مدارک و اسناد و مقدار اقلام با مدارک رسمی و حمل.
 • مسئولیت و نظارت بر پاکیزگی محیطی و فضای کار و تولید و اجرای 5S در تمام محیط کارخانه.
 • مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری کارخانه و آموزش پرسنل شاغل.
 • مسئولیت و نظارت بر انجام کلیه پروژه‌های فنی، ساختمانی، نصب ماشین‌آلات و غیره که به تصویب اعضای هیئت مدیره رسیده است.
 • مسئولیت و نظارت و اجرای و پیگیری مکاتبات و کلیه امور قانونی و دولتی و ارتباطات سازمان‌های خارج از کارخانه و کسب کلیه مجوزها و گواهی‌ها.
 • مسئولیت و نظارت بر ایجاد سلسله مراتب سازمانی، گسترش و تفویض اختیار به ترتیبی که کلیه فرآیندهای کاری به نحو احسن و کوتاه ترین زمان بدون تمرکز بر روی فردی خاص انجام شود.
 • مسئولیت و نظارت و اجرای بهبود مستمر در تمامی منابع و مصارف (بهبود استفاده از منابع و بهینه‌سازی مصارف).

پیش‌نیازها

 • توانایی برقراری ارتباط اطلاعات و افکار در صحبت با دیگران.
 • توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده‌های ارائه شده از طریق کلمات و جملات محاوره‌ای.
 • توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده‌های ارائه شده در نوشتن.
 • توانایی صحبت به وضوح تا دیگران.
 • توانایی ترکیب تکه‌هایی از اطلاعات به شکل مقررات عمومی یا نتیجه گیری (شامل پیدا کردن رابطه در میان وقایع ظاهرا نامربوط).
 • استدلال استقرایی یا قیاسی: توانایی اعمال مقررات عمومی به مشکلات خاص برای تولید پاسخ‌های قابل درک
 • گوش دادن فعال: توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، مصرف زمان برای درک نقاط اشتراک، پرسیدن سوال در صورت لزوم و رفع موانع گفتگو.
 • مدیریت منابع کارکنان: ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت پرسنل در مسیر فعالیت خود، شناسایی بهترین افراد برای این کار.
 • مدیریت زمان: مدیریت زمان خود و دیگران.
 • نظارت و ارزیابی عملکرد خود و افراد دیگر و یا سازمان در جهت بهبود یا اقدام اصلاحی.
 • قضاوت و تصمیم گیری با توجه به هزینه‌های نسبی و فواید اقدامات بالقوه جهت انتخاب یکی از مناسب‌ترین راه‌ها.
 • مدیریت منابع مالی و تعیین چگونه صرف پول برای کارهای انجام شده و کنترل بر این هزینه.
 • یادگیری فعال درک مفاهیم از اطلاعات جدید برای هر دو در حال حاضر و آینده جهت حل مسئله و تصمیم‌گیری.
 • ترغیب و متقاعد کردن دیگران به تغییر عقیده یا رفتار خود در جهت بهبود عملکرد و در جهت اهداف موسسه.
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم‌افزارهای مرتبط. 

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career