Electrical Expert

Sazeh Pardazi Iran

Tehran

Posted 2 days ago

توضیحات

● اجرای فعالیت‌های مهندسی مطالعات مقدماتی و پایه، تفصیلی، خدمات خرید و بررسی مدارک سازندگان و تولید و گردش مدارک تهیه شده مطابق با روش‌های اجرایی محوله در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی. ● اجرای صحیح و بی نقص مراحل محاسبات، مهندسی برق، مطالعات پروژه و سایر امور محول شده در مدت زمان مقرر و مطابق با کیفیت مورد انتظار. ● اجرای روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با امر مهندسی برق در پروژه‌های واگذار شده بر اساس برنامه زمانبندی پروژه. ● برقراری ارتباط مناسب با نقشه‌کش یا تکنسین مربوطه در جهت برطرف کردن موانع فنی و پاسخگویی به ابهامات گروه ترسیم در زمینه مربوطه. ● رعایت کردن و بر عهده گرفتن مسئولیت کیفیت، کمیت، صحت و تطابق فنی فعالیت‌ها و مدارک قابل تحویل در پروژه‌ها، مدارک ورودی و خروجی مهندسی برق و سایر مدارک منتج از وظایف محوله. ● استفاده بهینه از اسناد و مدارک مورد نیاز برای انجام مطالعات و طراحی و ارائه اطلاعات فنی درخواستی به مسئول مربوطه. ● بازدید از محل پروژه، مطالعه و برداشت اطلاعات لازم در صورت نیاز.

پیش‌نیازها

● مسلط به تمامی استانداردهای مرتبط IEC ،NFPA ،IPS. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی برق. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی. ● آشنایی کامل با نرم‌افزارهای طراحی و مهندسی از جمله مدل سه بعدی و دو بعدی Plant و CAD. ● داشتن روحیه کار تیمی و مسئولیت پذیری بالا.

To see more jobs that fit your career