Supply Deputy

Badr Food (Houfard)

Tehran

Posted 23 days ago

توضیحات

● پیاده‌سازی روندهای خرید در شرکت و نظارت بر هر کدام از این روندها. ● برآورد میزان هزینه‌ها برای خرید کالا. ● مذاکره با تأمین‌کنندگان و پیمانکاران و عقد قرارداد با آن‌ها. ● نظارت بر فعالیت‌های تأمین‌کنندگان و پیمانکاران و حصول اطمینان از شرایط و ضوابط قرارداد. ● به‌روزرسانی لیست تأمین‌کنندگان با صلاحیت. ● ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان با همکاری با واحد مرتبط با کالا و خدمات درخواستی. ● شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مربوط به خرید.

پیش‌نیازها

● مهارت‌های خرید. ● مهارت‌های ارتباطی به صورت شفاهی و کتبی. ● مسلط به فنون مذاکره با مشتریان سازمان. ● توانایی انجام کار گروهی. ● توانایی حل مسائل. ● مهارت تصمیم‌گیری به موقع. ● داشتن اعتماد به نفس بالا در انجام مسائل محوله. ● توانایی انجام دستورات مدیریت عامل.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career