Chief Executive Officer

Asia Crown Precision Tubes

Tehran

Posted 9 days ago

توضیحات

یک شرکت فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی با شرایط زیر استخدام می‌کند:

شرح شغل:

 • مدیریت عملیات شرکت.
 • همکاری با سایر مدیران و هیئت مدیره.
 • تصویب قراردادها.
 • تعیین چگونگی بهبود عملکرد و رشد شرکت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.

پیش‌نیازها

 • آگاهی از تغییرات و پیشرفت‌های صنعت.
 • تجربه‌ای مشخص در سمت مدیرعاملی یا سایر موقعیت‌های شغلی مرتبط با مدیریت.
 • تجربه در زمینه تدوین استراتژی‌های سودآور و اجرای چشم انداز.
 • درک دقیقی نسبت به امور مالی شرکت و اصول مدیریت عملکرد.
 • طرز فکر کارآفرینانه.
 • مهارت‌های چشمگیر در زمینه امور سازمانی و رهبری.
 • توانایی تجزیه‌وتحلیل.
 • مهارت‌های حل مسئله.
 • مهارت‌های عمومی سخنوری در سطح عالی.

هدف این موقعیت شغلی توسعه شرکت و هدایت آن به سمت موفقیت بلندمدت است.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career