چرا تست طراحی UI/UX ایران‌تلنت؟

دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط برترین طراحان UI/UX در شرکت های بین المللی، طراحی شده است.
مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می توانید، میزان مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون طراحی UI/UX

  • آزمون طراحی UI/UX ایران‌تلنت، توسط طراحان حرفه‌ای که در برترین شرکت‌های بین المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین پیشرفت‌های مربوط به این حوزه می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه سازی موقعیت‌های کاری و چالش‌های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی طراحی رابط و تجربه کاربری شده است و شرکت ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست‌های ایران تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول