چرا آزمون تحلیل بازار ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود در حوزه تحلیل بازار را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین متخصصان حوزه بازاریابی و تحلیل بازار ، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های تست تحلیل بازار ایران‌تلنت

  • آزمون تحلیل بازار ایران‌تلنت، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه مارکتینگ که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین رویدادهای مربوط به تحلیل بازار می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت تحلیل بازار طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول