چرا آزمون HTML ایران‌تلنت؟

دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط برترین مهندسان نرم افزار فعال در شرکت های بین المللی، طراحی شده است.
مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می توانید، میزان مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
feature
feature

ویژگی‌های تست HTML ایران تلنت

  • آزمون HTML ایران‌تلنت، توسط مهندسان حرفه‌ای نرم افزار که در برترین شرکت های بین المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت ها در این حوزه می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه سازی موقعیت های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی دانش شما در HTML طراحی شده است و شرکت ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

سوالات متداول