چرا آزمون تعیین سطح مهارت Gmail ایران تلنت؟

دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره‌ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط برترین مهندسان نرم افزار فعال در شرکت های بین المللی، طراحی شده است.
مقایسه نتایج
با استفاده از نتایج این آزمون می‌توانید، میزان مهارت خود درGmail را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون مهارت Gmail ایران‌تلنت

  • آزمون نرم افزار Gmail ایران‌تلنت، توسط مهندسان حرفه‌ای نرم‌افزار که در برترین شرکت‌های بین المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق با آخرین به روز رسانی های نرم افزار می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت استفاده از جیمیل طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول