چرا آزمون تعیین سطح زبان ایران تلنت؟

دقیق
برای جلوگیری از هرگونه خطا، تمام سوالات آزمون توسط موسسات آموزشی برتر، بررسی و ارزیابی شده است.
استاندارد
این آزمون طبق اصول جهانی تعیین سطح زبان انگلیسی طراحی شده است.
جامع
با شرکت در این آزمون گزارش جامعی از میزان مهارت خود در چهار مهارت زبان انگلیسی به همراه پیشنهاد منابع آموزشی جهت بهبود این مهارت‌ها دریافت می‌کنید.
feature
feature

ویژگی های تست تعیین سطح زبان ایران تلنت

  • این آزمون سطح زبان شما را در چهار بخش Vocabulary ،Grammar ،Listening و Reading ارزیابی می کند و در مجموع سطح General English شما را مشخص می کند.
  • آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ایران تلنت با همکاری یک موسسه بین المللی در حوزه آموزش زبان انگلیسی طراحی شده است.
  • سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت ها در حوزه آموزش زبان انگلیسی می باشد و نتایج به مراتب دقیق تری نسبت به سایت های مشابه داخلی دارد.
  • شرکت های ایرانی می توانند با استفاده از نتایج این آزمون مناسب ترین افراد را برای فرصت های شغلی خود استخدام کنند.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول