چرا آزمون استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط برترین کارشناسان حوزه ایمیل مارکتینگ، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن توسط گروه خبره‌ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ ایران‌تلنت

  • آزمون استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ ایران‌تلنت، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه ایمیل و بازاریابی که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین رویدادهای مربوط به بازاریابی ایمیلی می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش‌های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت استفاده از بازاریابی ایمیلی طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست‌های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول