چرا آزمون نرم افزار Photoshop ایران‌تلنت؟

دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط برترین طراحان فعال در شرکت های بین المللی، طراحی شده است.
مقایسه نتایج
با استفاده از نتایج این آزمون می‌توانید، میزان مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون نرم افزار Photoshop ایران‌تلنت

  • آزمون ادوبی فتوشاپ ایران‌تلنت، توسط طراحان حرفه‌ای که دربرترین شرکت‌های بین المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت ها در این حوزه می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه سازی موقعیت های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی دانش شما در کار با نرم افزار ادوبی فتوشاپ طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران تلنت توسعه داده شده است.

سوالات متداول