جدید
حذف فیلترها
2 ماه پیش

توضیحات

 • تهیه مدل و نقشه فنی قطعات و محصولات.
 • تهیه مشخصات فنی اقلام فنی جهت خرید (تهیه داده‌های خرید اقلام فنی).
 • تهیه گزارشات فنی.
 • پشتیبانی برای توسعه محصولات جدید.
 • بهبود محصولات جاری شرکت.
 • ممیزی داخلی و ارائه نتایج ان به مسئول مافوق.
 • هماهنگی جهت ممیزی خارجی محصول و ارائه نتایج به مسئول مافوق.
 • بررسی بازخوردهای ذی‌نفعان در ارتباط با محصولات.
 • حل‌وفصل مسائل مرتبط با مشتری در ارتباط با محصول.
 • همکاری مستمر با مدیر محصول و تیم توسعه محصول جهت تدوین یا بازنگری طرح کیفیت و توسعه محصول.
 • تجزیه‌وتحلیل و شناسایی مشکلات مرتبط با محصول و ارائه راهکار جهت بهبود آن.
 • همکاری با مدیر کنترل کیفیت جهت بهبود کیفیت محصول.
 • انجام اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به‌ منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه.

پیش‌نیازها

 • مسلط به نرم‌افزارهای عمومی Office.
 • مسلط به نرم‌افزارهای SOLIDWORKS و Inventor.
 • آشنایی با استانداردهای طراحی و مهندسی.
 • آشنایی با تدوین مدارک مهندسی.
 • آشنایی با فرآیندهای ساخت و تولید.
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد مکالمه و مترجم متون مهندسی.
 • آشنایی با نرم‌افزار سپیدار.
 • حداقل دو سال سابقه کاری در حوزه مرتبط.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات