جدید
حذف فیلترها
2 ماه پیش

توضیحات

  • ویزیت علمی مستمر و مدون از پزشکان و داروخانه‌های منطقه محوله به شخص در دو شیفت صبح و عصر.
  • پیگیری جهت رسیدن محصولات به شلف داروخانه (ارتباط با ویزیتورهای فروش).
  • حضور در همایش‌های مرتبط با فعالیت مجموعه.

پیش‌نیازها

  • توانایی اجرای کار گروهی.
  • توانایی گزارش‌دهی مرتب و مدون.
  • تسلط نسبی به زبان انگلیسی.
  • روابط عمومی در سطح قابل قبول.
  • توانایی مذاکره.
  • توان فیزیکی مناسب جهت انجام امور محوله.
  • میل به پویا بودن و پیشرفت در کار.