جدید
حذف فیلترها
مدیر هوش تجاری

گروه سرمایه گذاری کوروش تهران

17 ساعت پیش

توضیحات

 • انجام تحلیل بصری (Visual Analysis)، تحلیل آماری (Statistical Analysis) و تحلیل توصیفی (Descriptive Analysis) برای شناسایی روند‌های اتفاق افتاده در کسب‌و‌کار.
 • تهیه گزارش‌های استاندارد و درخواستی دپارتمان‌ها برای بهبود فرایند‌های تجاری.
 • مدیر مستقیم: مدیر سرمایه انسانی.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 4:30 عصر؛ پنجشنبه‌ها از 8 صبح تا 12 ظهر. 
 • نیاز به سفر کاری: دارد.
 • پاداش و مزایا: حقوق و اضافه حقوق، رفاهیات سازمانی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و آموزش حین خدمت.

پیش‌نیازها

 • توانایی تعامل با مدیران برای شناسایی KPIهای کسب‌وکار، بررسی نقاط ضعف و بهینه‌سازی فرایند‌ها.
 • توانایی توسعه و نگهداری از راهکار هوش تجاری.
 • توانایی آماده‌سازی و گردآوری داده بر اساس نیازهای تجاری و تحلیلی سازمان.
 • توانایی طراحی و ساخت مدل‌های جدید داده.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات