جدید
حذف فیلترها
نمایندۀ علمی

فروغ سلامت مهرگان تهران

2 روز پیش

توضیحات

● معرفی محصولات. ● مدت قرارداد آزمایشی: ۲ ماه. ● ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه، روزانه هشت ساعت در قالب دو شیفت صبح و عصر. ● نیاز به سفر کاری: بله. ● پاداش و مزایا: حقوق ثابت و پاداش.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته پیراپزشکی. ● داشتن حداقل یک سال سابقۀ کاری. ● توانایی انجام کار گروهی.