فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
طراح تجربه کاربری

مرکز نوآوری اسمایلینو

تهران
منتشر شده 1 روز پیش

Job Description

● Conduct testing of sample applications, websites, and software to assess user experience and ease of design. ● Use recent studies and findings to establish the best overall design elements to include in UX design experiences. ● Build storyboards to conceptualize designs to accurately convey project plans to clients and senior management. ● Create surveys for research through various media platforms to gather feedback on users' ease of use and satisfaction interfacing with company websites and products. ● Design the aesthetics to be implemented within a website or product, from the layout menus and drop-down options to colors and fonts allowing for interface edits as needed. ● Analyze customer responses and website data to examine high-traffic web pages and determine why certain web pages perform better. ● Enhance the user experience by creating seamless navigation through various digital programs and interfaces within the company. ● Combine interface design concepts with digital design and establish milestones to encourage cooperation and teamwork.

Requirements

● 3 to 5 years of demonstrated experience in creating and implementing UX design. ● Proficient with visual design programs such as Adobe Photoshop and others. ● Ability to work effectively in a collaborative environment to create top-performing interfaces for clients. ● Experience with coding and ability to troubleshoot using HTML, CSS, and comparable languages. ● Continued education and research into UX trends and current design strategy and technologies. ● Professional was written and interpersonal skills when communicating with customers and clients. ● Ability to prioritize and manage several milestones and projects efficiently. ● Experience creating storyboards and website mapping.

Employment Type

  • Full Time