کارشناس فنی بذر ـ گلخانه

گروه صنعتی گناباد

اصفهان

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

گروه صنعتی گناباد، فعال در حوزۀ بازرگانی نهاده‌های کشاورزی (بذر و کود شیمیایی) و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور)، قصد دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در واحد بذر و کود کارشناس فنی با شرایط ذیل را استخدام نماید: شرح شغل: ● تهیۀ گزارش‌های عینی با جزئیات دقیق. ● ارتباط مکرر با تیم فروش جهت نحوۀ معرفی رقم انتخاب شده در هر منطقه. ● نگهداری و حفظ سوابق کشت و اطلاعات آزمایش‌های انجام شده.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی کشاورزی یا سایر رشته‌های مرتبط. ● توانایی ارزیابی کدهای آزمایشی و آشنایی کامل با امور بذر جهت تست ارقام. ● داشتن خودرو شخصی برای مأموریت در استان مذکور و استان‌های مجاور. ● داشتن روابط عمومی بالا جهت ارتباط با کشاورزان و مشتریان. ● توانایی ارزیابی هر محصول با توجه به فاکتورهای مهم آن. ● شناخت دقیق ارقام لیدر و خصوصیات آن‌ها. ● آشنایی با بذور و تغذیه‌های کودی در گلخانه‌ها.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،